Portrait – Environments – Aquarelle

 

16.12.2023 – 28.02.2024

Marek Yanai

Irina Karkabi

Oded Arad

Sima Levin

Rachel Kainy

Rachel Rabinovitch

Iris Irisya Kovalio

Hannah Levi

Michal Biber

Joseph Zaritsky

Margot Gran

Leah Kochav Shvadron

Joseph Hirsch

Amnon David Ar

Arieh Lamdan

Dina Hoffman

Eli Alexander Shvadron

Shir Shvadron

Nurit Gur-Lavy Karni

Gad Apotecker

Yulia Frydin

Audrey Bergner

דן בירנבוים

רישום

על גבי קיר במבואת הגלריה, מציג האמן והאדריכל דן בירנבוים רישומים נבחרים מתוך עבודות אחרונות. עבודתו הרישומית עסקה בעיקר בתיאור נוף, ישראלי. נופים אשר התעלמו בדרך כלל  מנוכחות אנושית. הפעם, נדמה שהאמן מביט אל תוכו. מתוך התנועה המיומנת של מכחול יבש  וצבע שחור על נייר, הוא מצליח להעביר אותנו דרך ציור עין, גם אל מה שהעין רואה (העין כמייצגת את המבט, שולחת בעקיפין גם אל דיון פילוסופי עמוק על המבט) [1]. אנחנו חשים את התנועה המתעקלת של היד ורואים את גלגל העין, אישון, דמות שנקלטה במבט. האדמה עליה ניצבים שלושה ברושים (מוטיב ביצירתו וסמל ישראלי) התעגלה באופן בוטח, עד שנדמה שכך יש לציירה. דמות נקלטת בעין, משוכפלת לדמויות רבות ואנחנו מתבוננים ברישום קהל רב של יחידים הנדמים כגופים אורגנים על צלחת פטרי במעבדה. הרישום נכנע לתנועה עגולה, טבעית, כמעט שלמה, שהופכת לבסיס, למקום ממנו נצרבים הדימויים,העין.  רישומיו של דן מאופיינים בתחושה דואלית אצל הצופה . תנועת המכחול לצד הקפאת הרגע ונדמה שאנחנו נמצאים על סיפו של דבר מה שיש לבחון אותו שוב. רגע חשוב. הבחירה בטכניקה שהיא כמעט וקליגרפית, יוצרת רגע ציורי, יחידי, מרתק.  אלו מתעגלים יחדיו לכדי סממנים חדשים ונוספים ביצירה עשירה, רבת שנים ומרתקת של אמן ישראלי שמצליח לזקק עבודתו כקליגרף יפני, ועם זאת לייצר תחושה מקומית השייכת לכאן ועכשיו.  
[1]  “הנראה והבלתי נראה” (1964) -מוריס מרלו-פונטי העמיד את הגוף במרכז החוויה התפיסתית של היותנו בעולם. לדעתו, ראייה היא חוויה גופנית, בדרך של דואליות והיפוך: גופי הרואה הוא גם הגוף הנראה על ידי האחר. חוויית היסוד של היותי בעולם היא זו של סובייקט צופה שהוא גם נצפה. גם לאקאן ( 1964, סמינר 11) התייחס להתבוננות: המביט הוא חלק מתמונה רחבה יותר, המבליעה בה את המביט בהיותה כוללת את הצופה שהוא תמיד גם נצפה, ותמיד נמצא גם בשדה המבט של האחר.

ללא כותרת 2019 | אקריליק על נייר 42/30 ס"מ
ללא כותרת 2019 | אקריליק על נייר 42/30 ס"מ
ללא כותרת 2019 | אקריליק על נייר 42/30 ס"מ
ללא כותרת 2019 | אקריליק על נייר 42/30 ס"מ
Play Video

Portrait – Environments – Aquarelle

16.12.2023 – 28.02.2024
Catalogue
Video

Marek Yanai

.

Irina Karkabi

Oded Arad

Sima Levin

Rachel Kainy

Rachel Rabinovitch

Iris Irisya Kovalio

Hannah Levi

Michal Biber

Joseph Zaritsky

Margot Gran

Leah Kochav Shvadron

Joseph Hirsch

Amnon David Ar

Arieh Lamdan

Dina Hoffman

Eli Alexander Shvadron

Shir Shvadron

Nurit Gur-Lavy Karni

Gad Apotecker

Yulia Frydin

Audrey Bergner

Play Video
Play Video
Play Video

Accessibility Toolbar